วิธีการชำระเงิน จองคิว โปรโมชั่น

บัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงิน จองคิว โปรโมชั่น

บัญชี  ธนาคารกรุงเทพฯ  บัญชีประเภทออมทรัพย์ สาขาห้างเซียร์ รังสิต

ชื่อบัญชี   พิมญาดา   วิชาชัยโชติสกุล

เลขที่บัญชี  028-0-22684-6

 

บัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ชื่อบัญชี    พิมญาดา   วิชาชัยโชติสกุล

เลขที่บัญชี  206-246-770-3

 

บัญชี  ธนาคารกสิกรไทย     บัญชีประเภท ออมทรัพย์ สาขาห้างเซียร์ รังสิต

ชื่อบัญชี   พิมญาดา   วิชาชัยโชติสกุล

เลขที่บัญชี  418-2-18940-0

 

ในการโอนเงินทุกครั้งกรุณามีเศษสตางค์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง

และหลังจากนั้นกรุณาแจ้งพร้อมส่งเอกสารยืนยันได้ที่

Line ID :  charinamakeup,  Tel :  085-153-2525,  061-464–6451 

 

การชำระเงิน Charina Makeup 

 ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต  VISA AND MASTERCARD ของทุกธนาคาร 

Visitors: 3,399,707