การดูแลหลังการสักปากชมพู

ข้อควรปฎิบัติหลังการสักปาก

การดูแลข้อปฎิบัติหลังการสักปากจะคล้ายกับการสักคิ้วทุประการ เช่น

1. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด ของหมักของดอง เช่นกับการสักคิ้ว

2. ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอลล์ทุกชนิดและงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเหงื่อ

3. หลีกเลี่ยงการแกะ การเกา ป้องกันการอักเสบติดเชื้อและสีหลุดลอกออกได้ง่าย

4. ควรทาครีมบำรุงที่แนะนำหลังการสัก อย่างย้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อให้สีแตกตัวสม่ำเสมอ

5. หลังจากทำการสักแล้ว 5-10 วัน ระยะเวลาแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคน ปากจะเริ่มลอก และสีที่ติดจะอ่อนลงหรือจางลง 

 

     หมายเหตุ.  หลังจากสักปากเสร็จแล้ว จะเติมให้ฟรี 1 ครั้ง ภายใน 1-3 เดือน ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาสีปากคล้ำมากๆอาจจะต้องซ้ำหลายรอบมากกว่าปกติ  ซึ้งก็แล้วแต่สภาพผิวของลูกค้าแต่ล่ะท่านที่แตกต่างกัน

มีปัญหาโทรปรึกษาเราได้ตลอดเวลานะคะ. ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้น  

 

Visitors: 3,398,003